• INTERNATIONAL CAMPAIGN AGAINST MICROPLASTIC INGREDIENTS IN COSMETICS - Supported by 100 NGOs from 42 countries and regions. Already 448 brands from 119 different manufacturers promised to remove plastic microbeads from their products.
  • Powered by Plastic Soup Foundation
Search
Search Menu

Plastic Change &
The Danish Ecological Council

   

Plejeprodukter og kosmetik er med til at forurene vores miljø med plastik

Tusindvis af produkter til personlig pleje, som sælges over hele verden, kan indeholde små plastpartikler – mikroplastik*. Mikroplastik i plejeprodukter bruges blandt andet for at give en skrubbende effekt, give fylde, kontrollere viskositet, danne film og give glimmer-effekt. Men der findes naturligt nedbrydelige alternativer, og flere producenter bruger heldigvis ikke mikroplastik i deres produkter.

Mikroplastik fra kosmetiske produkter skylles fra afløbet ud i kloaksystemet. Vores spildevandsanlæg kan ikke filtrere dem fra, og noget mikroplastik ender således i spildevandsslammet, som i Danmark i stor udstrækning spredes som gødning på marker, mens resten af mikroplasten ender i spildevandet. På den måde ender mikroplastik fra kosmetiske produkter som en del af plastiksupperne i verdenshavene. Mikroplast nedbrydes ikke, og når disse partikler først er tabt til havmiljøet, er det umuligt at fjerne dem. Partiklerne optages eller spises af små havlevende dyr og bliver en del af fødekæden i havet. Eftersom mennesker er det sidste led i fødekæden, indtager vi sandsynligvis også mikroplast fra de fisk og muslinger, vi spiser. Der kan være både fysiske og kemiske effekter af at indtage mikroplastik. Især de kemiske effekter af mikroplasten for både havlevende dyr og mennesker er endnu meget lidt kendte.

Flere producenter har på foranledning af denne kampagne taget ansvar og sørget for at fjerne mikroplastik fra deres plejeprodukter og kosmetik og i stedet bruge naturligt nedbrydelige alternativer. Vi er dog stadig langt fra at kunne sige, at alle plejeprodukter og kosmetik er fri for mikroplast. Der har derfor været behov for en forbruger-rettet app, der kan guide forbrugerne til kun at vælge plejeprodukter og kosmetik uden mikroplastik.

Den internationale smartphone-app Beat the Microbead

North Sea Foundation og Plastic Soup Foundation i Holland lancerede i 2012 en smartphone-app som led i deres kampagne ’Beat the Microbead’. Et år senere indgik FN’s Miljøprogram og Fauna & Flora International et samarbejde for at udvikle app’en til det internationale marked.

I 2016 blev kampagnen lanceret i Danmark, ledt af miljøorganisationerne Plastic Change og Det Økologiske Råd under projektet og samarbejdet Plastfrit Hav.

Med Beat the Microbead app’en kan forbrugere i Danmark og flere andre lande scanne produkter til personlig pleje og tjekke, om de indeholder mikroplastik – og hvis de gør, om producenten er i gang med at udfase mikroplasten fra produkterne eller ej. På den måde har man som forbruger langt bedre mulighed for at gå uden om produkter med mikoplastik.

I Danmark arbejder vi aktivt for et fælles EU-forbud

I samarbejde med andre organisationer i EU, som bakker op om Beat the Microbead kampagnen, arbejder Plastic Change og Det Økologiske Råd aktivt for at få et fælles EU-forbud mod brugen af mikroplastik i kosmetiske produkter. Vi kræver, at lovgivningen skal være solid og bred uden smuthuller, og den skal sikre en fælles definition blandt producenter, sådan at vi fuldstændigt stopper udledningen af mikroplastik fra kosmetiske produkter i EU. Indtil vi lykkes med at få en fælles lovgivning i EU, arbejder vi aktivt for, at flere producenter udfaser mikroplastik fra deres produkter.

Plastic Change og Det Økologiske Råd ønsker at få den danske Miljø- og fødevareminister til aktivt at gå forrest og få samlet koalitionen i EU, så vi hurtigst muligt får indført et fælles EU-forbud. For at lade danskernes stemme høre i denne sag, har vi igangsat en underskriftindsamling i Danmark. Skriv under her: 

http://plasticchange.dk/vores-loesninger/skriv-under/

http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/kemikalier/2842-forbyd-mikroplastik-i-kosmetik-og-plejeprodukter

Sådan fungerer app’en

Når du har downloadet app’en Beat the Microbead til din smartphone, kan du med det samme scanne plejeprodukter og kosmetik på hylderne i danske butikker eller hjemme i dit toiletskab. Under Indstillinger kan du vælge både land og sprog, og app’en er oversat til dansk. App’en læser produktets stregkode og fortæller, om produktet indeholder mikroplastik. Hvis produktet ikke findes i den danske database, kan du ved hjælp af app’en indsende fotos af produktets forside og bagside (ingrediensliste), og så vil vi hurtigst muligt vurdere produktets ingredienser og tilføje produktet til den danske udgave af app’en.

I Danmark administreres databasen for app’en af Plastic Change og Det Økologiske Råd. Har du spørgsmål specifikt til den danske kampagne, er du velkommen til at kontakte projektleder i Plastic Change: Claudia Sick, [email protected].

Følgende farvekoder bruges i Beat the Microbead app’en.

Rød: Dette produkt indeholder mikroplastik af mindst én af følgende typer: Polyethylene (PE), Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP), Polymethyl methacrylate (PMMA), Nylon og Polytetrafluoroetylene (PTFE).

Orange: Dette produkt indeholder stadig mikroplastik, men producenten har erklæret, at de er i gang med at udfase mikroplastik fra deres produkter inden for en rimelig tidshorisont.

Grøn: Dette produkt indeholder ikke mikroplastik af typerne Polyethylene (PE), Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP), Polymethyl methacrylate (PMMA), Nylon og Polytetrafluoroetylene (PTFE). Eftersom der findes flere nyere typer af mikroplastik, kan produktet risikere at indeholder andre former for mikroplastik. Vi er i gang med at kontakte producenterne for at få afklaret om deres produkter er fuldstændig fri for mikroplastik eller ej.

 Look for the Zero: Dette produkt er 100% fri for alle kendte former for mikroplastik. Producenten har garanteret dette, og produkternes ingredienslister er gennemgået systematisk for at validere dette. 

 

Ønsker du at undgå andre problematiske ingredienser for miljø og sundhed i dine plejeprodukter, så kan du med fordel benytte app’en Kemiluppen udviklet af Forbrugerrådet Tænk Kemi.

 

* Den definition af mikroplastik, som bruges i Beat the Microbead kampagnen, følger FN’s Miljøprogram    (UNEP Report Plastic in Cosmetics, 2015):

  • Syntetiske polymerer (inkl. co- og crosspolymerer)
  • Faste og semi-faste partikler
  • Uopløselige i vand
  • Ikke-nedbrydelige (jf. standardiserede tests)
  • Mindre end 5 mm i størrelse (uden nedre grænse)

Sponsored by the United Nations Environment Programme (UNEP)

Powered by   Plastic Soup Foundation